Varför behövs städfirmor?

stadning

Varför behövs städfirmor i samhället?

Nutidens människor har en hel del att oroa sig över. Till att börja med ska man klara sig genom dagis, förskola och grundskola för att kunna läsa något man tycker om och är intresserad av på gymnasiet. Därefter väntar första jobbet alternativt universitetsstudier för att specialisera sig ytterligare mot drömjobbet, något som blir allt mer vanligt. Då samhället utvecklar sig i rasande fart till följd av teknikens under ökar också kraven på medborgare för att vara attraktiva och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Arbetslivet i sig har också blivit mer krävande även om många uppgifter förenklats tack vare teknik och modernisering av verksamhetsrutiner. Utöver arbetsplatsen är föga förvånande var mans och kvinnas önskan att så småningom slå sig ner och bilda familj. Privatlivet och framförallt familjelivet tär på ork och kraft, särskilt då många vill hitta den perfekta balansen mellan den privata och yrkesmässiga sfären. Som om inte kombinationen av dessa är svåra nog att balansera kräver verkligheten även en hel del hushållssysslor för att bli önskvärd att leva i. Mängden sysslor beror på vilken boendeform man för närvarande besitter. Villor karaktäriseras av både utvändiga och invändiga städ och underhållningsmoment, medan hyresrätter och bostadsrätter har fördelen att exkludera det utvändiga. En del människor finner ro och avslappning i utförandet av hushållssysslor medan andra inte tycker att det är ett önskat avbrott i vardagen. För dessa individer är anlitandet av en städfirma den perfekta avlastningen.

Kritiska aspekter vid anlitande städfirmor

Senare års finanspolitik har haft ett fokus på att subventionera hushållsnära tjänster och hantverkartjänster. Subventionen innebär att staten betalar halva arbetskostnaden vid anlitande av en städfirma. Syftet har delvis varit att motverka förekomsten av svarta tjänster men också att erbjuda en välbehövlig avlastning till hårt arbetande medborgare. Arbetar man som inköpare av städtjänster till landsting och kommunala verksamheter finns däremot ett antal lagstadgade regler man måste ta i beaktning. Dessa går under namnet offentlig upphandling och gäller verksamheter som skolor, sjukhus andra samhällsbyggnader. Vid behov av städtjänster annonserar man omfattning och kravspecifikation till intresserade städfirmor och låter de därefter lämna anbud. Den som lämnar det lägsta budet vinner uppdraget och på så sätt minimerar kommuner och landsting sina kostnader för given kvalitet. Privata företag omfattas inte av dessa regler men tillämpar vanligtvis liknande förfarandesätt då man bedriver profitgenererande verksamhet och kostnadsminimering bidrar till understa linjen i resultaträkningen.

Städfirmors uppsättning och verksamhetsomfattning

De större städfirmorna utgörs dels av medelstora företag och dels av större kedjor. Medelstora städfirmor bedriver sin verksamhet i flertalet olika städer, exempelvis Helsingborg. Städkedjorna är ofta landsomfattande och bedriver således sin verksamhet över hela landet, vanligt är att de är uppdelade i olika verksamhetsområden i form av län eller liknande. Stora firmor har den komparativa fördelen i form av att man kan acceptera en större variation av uppdragsstorlekar. Detta innebär att verksamhetsområdet sträcker sig från allt till uppdrag hos privatpersoner till företagsuppdrag och städtjänster på skolor, sjukhus. Mindre städfirmor är oftast familjeägda och begränsar sitt verksamhetsområde till lokalorten med omnejd. Den komparativa fördelen för dessa typer av företag är upparbetad goodwill och varumärke på orten man är verksam. Småföretagare i städbranschen tar oftast uppdrag för privatpersoner och mindre företag. Det är viktigt att ha en bra fördelning mellan dessa uppdragstyper för att minimera osäkerheten och maximera förutsägbarheten. För stor viktning mot privata uppdrag leder till kortare uppdragstider och mer tid till transport mellan uppdragen, vilket inte är alltför önskvärt. Företagsuppdrag har fördelen att uppdragen är mer omfattande och regelbundna vilket leder till säkrare framtida intäkter, även om en del privatuppdrag har liknande förutsättningar. På grund av att man som mindre städfirma har stark anknytning till lokalorten och därför till viss del favoriseras vilket leder till stabila intäkter.