Vad är en takläggare?

Tak

En takläggare är som namnet tydligt föreslår en person som professionellt sysslar med att lägga tak. Med tiden tjänar tak ut sin funktion och behöver ersättas av nytt material för att fortsätta skydda fastigheten från väder och vind. En takläggare kan beskrivas som en byggarbetare som specialiserat sig just på takarbeten, och är således ofta mycket kompetenta inom området. Takläggarprofessionen ingår oftast i byggfirmors allmänna verksamhet. I de minsta byggföretagen sysslar man även med andra snickarjobb och storleken i dessa företag kräver oftast att de anställda bemästrar mer än en del av byggaspekten. I de riktigt stora byggfirmorna som vanligtvis har merparten av sin verksamhet i storstäder som Malmö anställs takläggare däremot för att enbart syssla med takläggning, medan resterande renoveringsarbeten utförs av andra anställda. Det finns också de företag som nischat sig helt mot takläggarbranschen. Dessa oftast små bolag accepterar således endast takarbeten, och saknar oftast kompetens för andra typen av byggjobb. De är ofta även få till antalet anställda och sysslar oftast bara med ett projekt åt gången, även om det även finns större takläggarfirmor som har flertalet arbetslag som arbetar parallellt med varandra.

Vi rekommenderar Takläggare Malmö, Skåne

Varför bör man anlita en professionell takläggare?

Anledningen till att inte göra takarbeten på eget bevåg, även om man anser sig besitta kunskapen och kompetensen, är att det oftast är mer komplicerat än vad det ser ut. Äldre hus är ofta belagda med takpannor gjorda av betong, ett material som med årens lopp blir svagare och spricker. Om detta sker blir takpappen under pannorna oskyddade och kan torka och spricka upp, vilket i sin tur ofta leder till vattenskador på huset. Tendensen att vilja låta taket tjäna sitt syfte så länge som möjligt kan därför leda till att man istället råkar ut för stora fukt och mögelskador som kräver mycket mer arbete och kapital än ett enklare takbyte. För att minimera risken för detta är det en bra idé att rådfråga en takläggare om taket behöver bytas eller få en uppskattning om hållbarheten. Professionella takläggarföretag har både mer kunskap och erfarenhet än privatpersoner och kan ta med mer aspekter i beräkningarna. En del äldre tak innehåller även ämnen som allmänheten inte tillåts hantera, vanligaste av dessa ämnen är eternit. I detta fall är man tvungen att anlita en takläggarfirma när taket ska bytas då det krävs licens för att handha materialet. Tiden då material av detta slag används vid takläggning är förbi, då man i dagens samhälle är mycket miljö- och hälsomedvetna. Den tekniska utvecklingen har även gått så långt att man i dagsläget har nya, bättre och mer hållbara material till sitt förfogande, och behöver således inte använda sig av de tidigare nämnda dåliga.

Vad bör man tänka på när man ska anlita en takläggarfirma?

Det viktigaste att tänka på är att man ska vara kostnadsmetveten. Reparationer och renoveringar kostar alltid mer än man från början tänkt sig, då nya reparationsbehov ofta uppdagar sig i samband med det man ämnar göra. Det finns däremot en hel del man kan göra för att minimera kostnaderna i samband med takbytet. Olika aktörer kan skilja sig markant i sina ersättningskrav, trots att skillnaden i levererat värde inte skiljer sig markant. Man bör som konsument utnyttja konkurrensen mellan olika företag genom att höra av sig till ett antal intressanta aktörer och be dem återkomma med seriösa och tydliga anbud. Nästa steg är att ställa dessa mot varandra och sålla bort de som inte håller måttet. På så sätt erhåller man det mest förmånliga priset för en given kvalitet på arbetet. Man bör dessutom minimera komponenten arbete på löpande räkning. Denna form skenar oftast lätt iväg och blir mycket dyr, varför det är mer förmånligt att förhandla fram så mycket som möjligt till fast taxa.