Din mäklare

Mäklarbranscherna i ett nötskal

Mäklarbranschen kan inte definieras till en enda sorts verksamhet. De flesta människornas starkaste associationer till mäklare är givetvis fastighetsmäklare, då det är den form av mäklare som är den mest framträdande i samhället. Dessa sysslar med att förmedla fastigheter i form av villor, bostadsrätter, affärsfastigheter, industrifastigheter och tomtmark. Mäklare som sysslar med fastighetsförmedling är föga förvånande anställda vid en fastighetsbyrå. Dessa byråer är av olika karaktär och nisch. Vissa har en mäklarkår med kompetens att förmedla samtliga ovannämnda fastighetsformer medan andra däremot väljer sig att rikta in sig mot exempelvis affärsfastigheter. På mindre orter sysslar byråerna med förmedling av alla slags fastigheter som är belägna på orten med omnejd. I storstäder som Malmö finns det en uppsjö av olika mäklarbyråer med olika nischer och inriktningar, allt från affärsfastighetsförmedlingar till allmänna. Fastighetsbranschen domineras i dagsläget av ett mindre antal större aktörer och kan därför sägas vara en oligopolmarknad. De största fastighetsförmedlarkedjorna har kontor över hela landet och det är inte ovanligt att mindre aktörer på småorter blir uppköpta av de stora kedjorna på grund av att de önskar komma åt den lokala marknaden.

För att bli mäklare inom fastighetsbranschen behöver man som i så många andra yrken en relevant utbildning för att få ut sin mäklarlicens. Licensen krävs på grund av att yrket sedan mitten av 80-talet är reglerat av staten som önskar säkerställa ett visst mått av kvalitet. Mäklarutbildningen omfattar 120 högskolepoäng, som motsvarar fyra terminers heltidsstudier. Utöver detta måste man genomgå en tio veckor lång praktik på en mäklarbyrå, som syftar till att ge praktisk erfarenhet innan man ger sig in i arbetet. På grund av att fastighetsaffärer i stort sett alltid är förknippade med stora penningvärden krävs en adekvat ansvarsförsäkring. Denna fungerar genom att den täcker eventuella skadeståndskrav eller andra ansvarskostnader som kan riktas mot mäklare. Genom att fastighetsbyrån mäklaren arbetar vid betalar premier sprider man på så sätt ut riskerna och kostnader över samtliga aktiva mäklare, vilket gör att den enskilda byrån eller mäklaren slipper ta en orimligt stor ekonomisk smäll.

Mäklare Malmö ASK Fastighetsförmedling

Mäklarkåren har som uppgift att skapa så bra affär för både köpare och säljare som möjligt. För säljaren uttrycker detta sig genom att mäklaren arbetar för att få ett så högt pris som möjligt, vilket han har incitament av genom att han då erhåller högre provision. Köparens intressen bevakas genom att mäklaren är skyldig att tillhandahålla korrekt information om fastigheten och att inte undanhålla viktiga detaljer. Exempelvis är det förbjudet för fastighetsmäklaren att undanhålla fel i syfte att erhålla en högre köpeskilling.

Andra sorters mäklare och varför de bör anlitas

Det finns givetvis mäklare som sysslar med att förmedla annat än fastigheter. Exempel på detta är värdepappersmäklare, fondförvaltare och auktionshus. Det som är gemensamt för hela yrkesgruppen är att de i regel får ersättning enligt provisionsmodell. Syftet med denna modell är att ersättningen till mäklarna till mycket stor del baseras på hur högt pris de lyckas förhandla fram. Av denna anledning är incitamenten höga för mäklarna att göra ett bra jobb. Att anlita en fastighetsmäklare eller av ett auktionshus i världsklass kan således i stort sett ses som en garanti att man kommer att får en bra prestation, då dessa endast får betalt för vad de presterar. Mäklarbranschen inom respektive gren sitter också på en ofantligt värdefull kollektiv kunskap angående de varor och tjänster man förmedlar, som dess kunde både i form av köpare och säljare omöjligt kan besitta själva då de inte har tid eller ork att sätta sig in i marknaden på samma sätt som de som jobbar med det på heltid. Därför levererar branschen ett mervärde för kunderna som ofta vida överstiger kostnader de orsakar.