Allt om ventilation

Då de flesta av oss vuxit upp och spenderat våra liv i moderna byggnader är behaglig luft inomhus något vid ibland tar lite väl för givet. Det finns visserligen ingen anledning till att gå och fundera på hur det skulle vara om vi hade mycket sämre inomhusluft och fick stå ut med kolossal värme och dålig syresättning när vi sitter och kämpar på jobbet eller skolan, eller för all del bara är hemma och slappar. Det tål dock att tänkas på hur snillrik den moderna arkitekturen som är ansvarig för att vi har ett fräscht inomhusklimat. I större byggnader som arbetsplatser och offentliga lokaler är ventilationssystemet uppbyggt av stora lufttrummor som dels syftar till att leda ut dålig och ”instängd” luft och dels att spruta in ny fräsch luft. På så sätt ser man till att det hela tiden finns frisk och fräsch luft med mycket syre i byggnaden. Det ställs givetvis högre krav på ventilationssystemet ju större byggnaden är och ju fler som det är tänkt ska kunna vistas i lokalen. Vi har alla varit med om att värmen stiger och luften tappas på sitt syre när man sitter i en större folksamling, även om det finns ventilationssystem, anledningen till detta är att systemet antingen är för dåligt eller inte är korrekt inställt. I lägenheter och hus är ventilationssystemen varken lika synliga eller lika kraftfulla, beroende på att det inte förväntas vara så många människor som vistas på ytan. När det kommer till ventilationssystem i privatbostäder finns det dock store skillnader i utseende och funktion. Exempelvis kan de vara integrerade i elementen, något som är vanligt i lägenheter, eller så fungerar de genom monterade ventilationsventiler i taket.


Ventilation Jönköping

Om man som privatperson går i tankarna att installera ventilation finns det en del saker som man behöver ha i åtanke. Det finns olika alternativ att välja på och det är därför viktigt att anpassa sitt system efter byggnaden och kraven på tillräckligt god luft som behövs för en hälsosam innemiljö. I dagens samhälle läggs även mycket vikt vid energieffektiva lösning, både på grund av allmänt miljötänk och för att spara pengar för konsumenten. Av denna anledning är det viktigt att den ventilation som man installerar är designad för värmeåtervinning och med funktion att kunna styra luftflödena. Båda spelar roll när det kommer till att minimera energianvändningen och därmed också de totala driftkostnaderna. Utöver hur byggnaden som ventilationen installeras i ser ut spelar det också roll hur den används, då detta givetvis har påverkan för luftkvaliteten. Även utomhusförhållanden spelar in. Sverige är som bekant ett avlångt land och det finns därför en hel del temperatur och klimatskillnader som vid första anblick kan tänkas futtiga, men som har stor inverkan och betydelse för ventilationssystemet.

Ett av de vanligare ventilationssystemen är det så kallade från- och tilluftssystemet. Det fungerar genom att fläktar har kontroll över både till- och frånluften och har på så sätt total styrning över mängden friskluft i byggnaden. Systemet är mycket effektivt och det finns tydliga forskningsbelägg som klart visar att om man vill uppnå låg energianvändning tillsammans med optimerat inneklimat är från- och tilluftssystemet en mycket stark kandidat. En annan styrka med systemet är att det är mycket tyst, vilket är viktigare än vad man kanske kan tro om man inte blivit utsatt för ett susande ventilationssystem. För att ytterligare öka energieffektiviteten kan man även installera ett värmeåtervinningsaggregat, som tar hand om varmluft och utvinner energi från den. För att veta exakt vilket ventilationssystem som passar ens bostad bäst bör man dock ta kontakt med en professionell återförsäljare som kan göra ett hembesök och bedöma vad som krävs. De finns i de flesta svenska städer, däribland Jönköping.