Åkeriers verksamhetsområde

akeri

Åkeriers verksamhetsområde

Åkerier är företag som sysslar med olika typer av leveranser, ofta i större skala. Till skillnad från budfirmor som ofta koncentrerar sig på paket sysslar åkerier även med transport av material som används i byggnadsbranschen, exempelvis grus, småsten, makadam och annat material. Ofta är åkerierna inriktade på ett specifikt verksamhetsområde, exempelvis att leverera varor till dagligvaruhandeln eller att endast leverera möbler åt IKEA ut till deras kunder. Åkerier kan variera i storlek och verksamhetsområde. De minsta åkerierna består oftast av egenföretagare som endast opererar med en lastbil och tar uppdrag från lokala företag. Dessa är ofta inte specialiserade på något specifikt utan fyller upp bilen med så många olika uppdrag som finns att tillgå. Medelstora företag kan ha ett antal lastbilar. Dessa företag har oftast en ganska bra relation med ett antal kunder och kan därför räkna med framtida uppdrag. Tack vare detta har de kunnat låta verksamheten växa med nya bilar.

De största åkerierna är stora kedjor som har verksamhet i många olika städer och över stora geografiska ytor. Dessa åkerier är ofta välkända för allmänheten vilket innebär att dessa företag har fördelen att potentiella kunder känner sig trygga i att anlita dem. På grund av detta behöver åkerikedjorna inte lägga lika mycket energi på att få uppdrag och vårda kundrelationer i samma utsträckning som små åkeri. De små måste acceptera mindre lönsamma uppdrag för att ha möjlighet att konkurrera med de stora. De har dock fördelen i mindre orter där ”alla känner alla”, i dessa fall kan kunder vilja premiera små åkerier istället för att anlita stora, på grund av vänskapliga relationer och liknande. Åkerier finns i alla svenska städer, bland annat Göteborg.

Att tänka på vid anlitande av åkerier.

Vad som behöver beaktas när man ska anlita ett åkeri beror helt på den egna situationen. Jobbar man som logistikansvarig på ett företag som levererar varor till dagligvaruhandeln är det viktigt att anlita ett företag som är pålitligt, då försenade leveranser kan skada kundföretagets verksamhet en hel del. Det är givetvis också viktigt att hålla priserna nere och inte vara rädd att sätta åkerier mot varandra för att på så sätt spela dem mot varandra för att uppnå ett bättre pris. Detta gäller givetvis även i allmänhet. Det är också viktigt att man håller koll på vem som ansvarar för varorna under aktuell transport då detta kan variera beroende på avtal och annat. Oavsett om det är åkeriet eller man själv som har ansvaret för godset som fraktas är det viktigt att man håller koll på vilka försäkringar som finns. Om det inte finns adekvata försäkringar behöver man se till att de införskaffas. Om man själv har ansvar för lasten tecknar man relevant försäkring och om det är åkeriet som ska ansvara för godset bör man ställa det som krav att de skaffar de försäkringar som krävs, och annars hota med att byta åkeri för framtida uppdrag. Det är också viktigt att utvärdera åkerier och jämföra dem med varandra. Om man bara anlitar samma åkeri till alla framtida uppdrag utan att genomföra utvärdering finns det risk att man saknar inblick i branschen och därmed inte vet vilka förhållanden som bör gälla. Om man inte håller sig uppdaterad på förhållanden kan nuvarande åkeriet utnyttja detta till sin fördel. Om man däremot genomför regelbundna utvärderingar och tar kontakt med andra åkerier för jämförelse försäkrar man sig om att man får valuta för pengarna. Utvärderingarna bör inte enbart rikta sig mot att ”tvinga” sitt åkeri till bättre prestanda. Det är bra att hålla en öppen dialog och även låta åkeriet lyfta fram sina åsikter och förslag på hur verksamheten kan förbättras. På detta sätt ser man till att man maximerar värdeskapandet i affärsrelationen.